قیمت فریزر صندوقی - خرید و مشخصات فنی (آپدیت خرداد 1402)

09128408723 کارشناس فروش

قیمت فریزر صندوقی - خرید و مشخصات فنی (آپدیت خرداد 1402)

عکس محصول نام محصول قیمت
فریزر صندوقی 150 لیتری فریزر صندوقی 150 لیتری تماس بگیرید
فریزر صندوقی 200 لیتری فریزر صندوقی 200 لیتری تماس بگیرید
فریزر صندوقی 300 لیتری فریزر صندوقی 300 لیتری 14,000,000 تومان
فریزر 350 لیتری با پنل نمایش فریزر 350 لیتری با پنل نمایش تماس بگیرید
فریزر صندوقی 400 لیتر فریزر صندوقی 400 لیتر 15,000,000 تومان
فریزر صندوقی 500 لیتر فریزر صندوقی 500 لیتر 15,500,000 تومان
فریزر صندوقی 600 لیتر فریزر صندوقی 600 لیتر 16,000,000 تومان
فریزر صندوقی 650 لیتر فریزر صندوقی 650 لیتر 16,800,000 تومان
فریزر صندوقی 800 لیتری فریزر صندوقی 800 لیتری تماس بگیرید
فریزر استیل خوابیده فریزر استیل خوابیده تماس بگیرید
فریزر خوابیده چهار درب فریزر خوابیده چهار درب 36,000,000 تومان
فریزر خوابیده شش درب فریزر خوابیده شش درب 39,000,000 تومان
فریزر صندوقی خانگی تک درب فریزر صندوقی خانگی تک درب 10,200,000 تومان
فریزر صندوقی خانگی دو درب فریزر صندوقی خانگی دو درب 10,500,000 تومان
فریزر صندوقی خانگی 300 لیتری فریزر صندوقی خانگی 300 لیتری تماس بگیرید
فریزر صندوقی اونیکس فریزر صندوقی اونیکس تماس بگیرید
فریزر صندوقی درب شیشه ای فریزر صندوقی درب شیشه ای تماس بگیرید
فریزر صندوقی 100 لیتری فریزر صندوقی 100 لیتری تماس بگیرید
فریزر صندوقی سامسونگ فریزر صندوقی سامسونگ تماس بگیرید
فریزر صندوقی آیسان شرق فریزر صندوقی آیسان شرق تماس بگیرید
فریزر خانگی بدون برفک ال جی فریزر خانگی بدون برفک ال جی تماس بگیرید
فریزر خانگی بدون برفک لایف فریزر خانگی بدون برفک لایف تماس بگیرید
فریزر بدون برفک مدیا فریزر بدون برفک مدیا تماس بگیرید
فریزر صندوقی ریتون فریزر صندوقی ریتون تماس بگیرید
فریزر صندوقی خانگی 330 لیتری فریزر صندوقی خانگی 330 لیتری تماس بگیرید
عکس محصول نام محصول قیمت
فریزر صندوقی الکترواستیل الکترودیپ فریزر صندوقی الکترواستیل الکترودیپ تماس بگیرید
فریزر صندوقی الکترواستیل ا Electrosteel 250 فریزر صندوقی الکترواستیل ا Electrosteel 250 تماس بگیرید
فریزر صندوقی الکترواستیل مدل ES24T فریزر صندوقی الکترواستیل مدل ES24T تماس بگیرید
عکس محصول نام محصول قیمت
فریزر صندوقی برفاب مدل CF-220L فریزر صندوقی برفاب مدل CF-220L تماس بگیرید
فریزر صندوقی برفاب مدل CF-310L فریزر صندوقی برفاب مدل CF-310L تماس بگیرید
فریزر صندوقی برفاب مدل CF2D-310L فریزر صندوقی برفاب مدل CF2D-310L تماس بگیرید
عکس محصول نام محصول قیمت
فریزر صندوقی هیمالیا مدل CF275 فریزر صندوقی هیمالیا مدل CF275 تماس بگیرید
فریزر صندوقی هیمالیا مدل VCF275 فریزر صندوقی هیمالیا مدل VCF275 تماس بگیرید
عکس محصول نام محصول قیمت
فریزر صندوقی یخ نوش البرز 110 فریزر صندوقی یخ نوش البرز 110 تماس بگیرید
فریزر صندوقی یخ نوش البرز 300 لیتری فریزر صندوقی یخ نوش البرز 300 لیتری تماس بگیرید
عکس محصول نام محصول قیمت
فریزر صندوقی اوگور 300 لیتری فریزر صندوقی اوگور 300 لیتری 13,900,000 تومان
فریزر صندوقی اوگور 400 لیتری فریزر صندوقی اوگور 400 لیتری 14,900,000 تومان
فریزر صندوقی اوگور 500 لیتری فریزر صندوقی اوگور 500 لیتری 15,900,000 تومان
عکس محصول نام محصول قیمت
فریزر صندوقی هایسنس مدل FC-33DD4SA فریزر صندوقی هایسنس مدل FC-33DD4SA تماس بگیرید
فریزر صندوقی هایسنس مدل FC-19DD4SA فریزر صندوقی هایسنس مدل FC-19DD4SA تماس بگیرید
عکس محصول نام محصول قیمت
فریزر صندوقی شیشه خم 350 لیتری زاگرس فریزر صندوقی شیشه خم 350 لیتری زاگرس تماس بگیرید
فریزر صندوقی شیشه خم 450 لیتری زاگرس فریزر صندوقی شیشه خم 450 لیتری زاگرس تماس بگیرید
فریزر صندوقی 4 درب 300 لیتری زاگرس فریزر صندوقی 4 درب 300 لیتری زاگرس تماس بگیرید
عکس محصول نام محصول قیمت
فریزر صندوقی تکنوسان Tcf300 فریزر صندوقی تکنوسان Tcf300 تماس بگیرید
فریزر صندوقی تکنوسان مدل TCF-C280 فریزر صندوقی تکنوسان مدل TCF-C280 تماس بگیرید
عکس محصول نام محصول قیمت
فریزر صندوقی آزمایش مدل azbf420l فریزر صندوقی آزمایش مدل azbf420l تماس بگیرید
فریزر صندوقی آزمایش مدل azbf320l فریزر صندوقی آزمایش مدل azbf320l تماس بگیرید
عکس محصول نام محصول قیمت
فریزر صندوقی ایستکول فریزر صندوقی ایستکول تماس بگیرید
فریزر ایستکول مدل TM-999-95 فریزر ایستکول مدل TM-999-95 تماس بگیرید
فریزر ایستکول مدل TM-1946-4D فریزر ایستکول مدل TM-1946-4D تماس بگیرید
عکس محصول نام محصول قیمت
فریزر صندوقی کینو مدل CF1255 فریزر صندوقی کینو مدل CF1255 13,600,000 تومان
فریزر صندوقی کینو مدل CF1465 فریزر صندوقی کینو مدل CF1465 14,550,000 تومان
فریزر صندوقی کینو مدل CF1675 فریزر صندوقی کینو مدل CF1675 16,300,000 تومان
فریزر صندوقی کینو مدل EFI3453 فریزر صندوقی کینو مدل EFI3453 تماس بگیرید
فریزر صندوقی کینو مدل EFI5553 فریزر صندوقی کینو مدل EFI5553 تماس بگیرید
فریزر صندوقی کینو مدل EFI4853 فریزر صندوقی کینو مدل EFI4853 تماس بگیرید
فریزر صندوقی کینو مدل EFI3593 فریزر صندوقی کینو مدل EFI3593 تماس بگیرید
فریزر صندوقی کینو مدل EFI4493 فریزر صندوقی کینو مدل EFI4493 تماس بگیرید
فریزر صندوقی کینو مدل EFI4893 فریزر صندوقی کینو مدل EFI4893 تماس بگیرید
فریزر صندوقی کینو مدل EFI5693 فریزر صندوقی کینو مدل EFI5693 تماس بگیرید
عکس محصول نام محصول قیمت
فریزر صندوقی الکتروسان مدل 340 فریزر صندوقی الکتروسان مدل 340 تماس بگیرید
فریزر صندوقی الکتروسان مدل 250 فریزر صندوقی الکتروسان مدل 250 تماس بگیرید
فریزر صندوقی الکتروسان مدل ECF-C430 فریزر صندوقی الکتروسان مدل ECF-C430 تماس بگیرید
فریزر صندوقی الکتروسان مدل 280 فریزر صندوقی الکتروسان مدل 280 تماس بگیرید
فریزر صندوقی الکتروسان مدل ECF-C395 فریزر صندوقی الکتروسان مدل ECF-C395 تماس بگیرید

سوالات متداول


 • یخچال های صندوقی سرمایش لازم برای نگهداری گوشت و مرغ را دارند؟

  بله، دمای فریزرهای صندوقی تا 22- درجه سانتی گراد قابل تنظیم می باشد. به همین خاطر می توانید برای نگهداری گوشت و مرغ از آن استفاده کنید.

 • فریزرهای خوابیده بدون برفک هستند؟

  بله

 • بر روی بدنه فریزرهای خوابیده قابلیت درج استیکر وجود دارد؟

  بله، به خاطر گالوانیزه بودن قابلیت نصب استیکر وجود دارد.

 • در فریزرهای خوابیده تا چند کیلو می توان مواد غذایی قرار داد؟

  در فریزرهای 400 لیتر حدوداً 300 کیلو، در فریزرهای 500 لیتر حدوداً 400 کیلو، در فریزرهای 600 لیتر حدوداً 500 کیلو
   

 • بهترین مارک فریزر صنعتی متعلق به کدام برندها می باشد؟

  با توجه به این که برندهای مختلفی در زمینه ی تولید فریزر صندوقی فعالیت دارند، از بهترین مارک های فریزر متعلق به شرکت های هیمالیا، کینو، الکترواستیل و یخ نوش می باشد.

 • قیمت یخچال بستنی 100 لیتری چقدر است؟

  جهت استعلام قیمت فریزر صندوقی مغازه می توانید از شماره های درج شده در سایت برای برقراری تماس استفاده کنید.

یخچال فریزر خوابیده

فريزر صندوقي

قیمت یخچال فریزر صندوقی

قیمت فریزر بستنی

قیمت بهترین فریزر صندوقی بدون برفک

یخچال خوابیده بستنی

قیمت فریزر صندوقی بدون برفک خانگی

قیمت یهترین مارک فریزر صندوقی خانگی

لیست قیمت یخچال بستنی میهن

فریزر صندوقی بدون برفک خانگی

فریزر صندوقی بدون برفک یکی از پرکاربرد ترین نوع فریزر برای نگهداری مواد غذایی در فروشگاه ها می باشد، که در مدل های هایپری، خانگی و طرح قدیم تولید می شود.

قیمت فریزر صندوقی

قیمت فریزر صندوقی

در تعیین قیمت فریزرهای خوابیده عوامل زیر تأثیرگذار می باشند.

 • ابعاد
 • مدل
 • ظرفیت
 • نوع موتور
 • تعداد درب
 • جنس بدنه

جهت خرید فریزر صندوقی با کارشناسان مجموعه ی صنایع برودتی سردین کالا تماس بگیرید، تا فریزر صندوقی مد نظر خود با قیمت ارزان و بدون واسطه از گروه تولیدی سردین کالا خریداری کنید. در صورتی که قصد خرید فریزر نو را ندارید، می توانید برای استعلام موجودی فریزر صندوقی دست‌ دوم اقدام کنید.

قیمت فریزر بدون برفک

قیمت ها با توجه به نوسانات بازار حدودی می باشد. جهت استعلام قیمت دقیق با کارشناسان فروش تماس بگیرید.

 

مدل 
مشخصات فنی
قیمت

فریزر 400 لیتر 

 • جنس بدنه: گالوانیزه 
 • دارای 4 عدد سبد 
 • موتور: امبراکو برزیلی 
 • نوع ترموستات: مکانیکی 
 • جنس شیشه: سکوریت نشکن 
 • بدون برفک 
15,000,000 تومان
فریزر 500 لیتر
 • جنس بدنه: گالوانیزه 
 • عایق بندی: تزریق فوم پلی یورتان 
 • دمای داخلی: زیرصفر 
 • موتور امبراکو برزیلی 
 • قابلیت شست و شو دارد
 • دارای LED می باشد.
15,500,000 تومان
فریزر 600 لیتر
 • جنس بدنه: گالوانیزه 
 • جنس درب: شیشه سکوریت نشکن و کشویی
 • موتور: امبراکو برزیلی 
 • بدون برفک و دمای زیرصفر 
 • دارای 6 عدد سبد 
 • قابلیت نصب استیکر دارد.
16,000,000 تومان
فریزر تک درب 260 لیتر
 • بدنه: تمام گالوانیزه 
 • درب شیشه ای: ندارد 
 • موتور: سابکول _امبراکو
 • دمای زیرصفر (بدون برفک)
 • نوع ترموستات: مکانیکی 
 • لیتراژ: 260 لیتر 
10,200,000 تومان
فریزر دو درب 260 لیتر
 • جنس بدنه: تمام گالوانیزه 
 • دما: منفی 20 درجه 
 • قدرت موتور: 1.3 اسب بخار 
 • لیتراژ: 260 لیتر
 • مصرف انرژی: A
10,500,000 تومان
فریزر استیل 4 درب (معمولی)
 • جنس بدنه: تمام استیل 
 • عایق بندی: تزریق فوم پلی یورتان 
 • موتور: کلترون تایلند 
 • قابلیت نصب استیکر: ندارد 
36,000,000 تومان
فریزر استیل 4 درب (خشک کن)
 • جنس بدنه: تمام استیل 
 • عایق بندی: تزریق فوم پلی یورتان
 • قدرت موتور: 3.4 اسب بخار 
 • بدون برفک
44,000,000 تومان
فریزر استیل شش درب (معمولی)
 • جنس بدنه: استیل ضدزنگ
 • عایق بندی: تزریق فوم پلی یورتان
 • درب شیشه ای: ندارد 
 • درب استیل است 
 • دما: زیرصفر 
39,000,000 تومان
فریزر استیل شش درب (خشک کن)
 • جنس بدنه: تمام استیل 
 • نوع استیل: ضد زنگ 
 • موتور: کلترون تایلند 
 • دمای زیر صفر 
 • مخصوص: پروتئین
47,000,000 تومان

فریزر صندوقی به عنوان یکی از تجهیزات سرمایشی پرفروش و کاربردی در فروشگاه های زنجیره ای بزرگ و کوچک، هایپرمارکت ها، سوپرمارکت ها، هایپراستارها، مغازه ها و... می باشد. در تولید یخچال فریزر صندوقی از بهترین مواد اولیه با بروزترین تکنولوژی استفاده می شود، تا فریزرهای صندوقی باکیفیت را برای عرضه به بازار تولید کنند. یخچال صندوقی نسبت فریزر ایستاده فضای کمتری را اشغال می کنند، ولی در عوض می توانند محصولات بیشتری در سبدهای آن قرار دهید. سبدهایی که در داخل فریزر صندوقی بدون برفک قرار داده می شود، با توجه به نوع فریزر متغیر می باشد. یکی از مزیت های سبدهای فریزر این است، که می توانید محصولات خود به طور جداگانه در هر سبد قرار دهید، و هنگام برداشتن آن ها نیاز نیست، نظم چیدن محصولات را به هم بریزید. از فریزر صندوقی کم مصرف برای حفظ تازگی و کیفیت محصولات مختلف اعم از مواد پروتئینی، مانند گوشت، مرغ، ماهی، انواع غذاهای پخته و نیمه پخته، انواع سبزیجات، لبنیات، بستنی و... استفاده کنید. یخچال صندوقی بدون برفک تولید شده در صنایع برودتی سردین کالا در مدل های مختلف به صورت یخچال بخواب خانگی، یخچال بستنی، فریزر خوابیده طراحی و تولید می شوند.

قیمت فریزر صندوقی مغازه

جنس بدنه ی فریزر صندوقی بدون برفک صندوقی مغازه از ورق گالوانیزه می باشد، و شما می توانید با توجه به نوع کسب و کار خود استیکر و لوگوی مد نظر خود برای بدنه ی فریزر انتخاب کنید. استیکرهای مختلفی که شما می توانید انتخاب کنید، اعم از میهن، دومینو، پاک، کاله پاک، دایتی و... را سفارش دهید. ترموستات یخچال بخواب از نوع مکانیکی می باشد، به همین خاطر از هدر رفتن سرما و برودت داخل بدنه ی فریزر درب شیشه ای جلوگیری می کند. چرخ های یخچال بستنی صندوقی به گونه ای طراحی می شود، که شما بتوانیدبه راحتی فریزر را جا به جا کنید. جنس شیشه های فریزر فروشگاهی خوابیده دوجداره و سکوریت نشکن می باشد، به همین خاطر در برابر ضربه های وارده بسیار مقاوم می باشد. برای این که بتوانید درب دستگاه فریزر صنعتی خوابیده به راحتی باز و بسته کنید، درب های یخچال فریزر بستنی را به صورت کشویی طراحی می کنند.

ابعاد در نظر گرفته شده، برای یخچال های صندوقی به صورت زیر می باشد.

ابعاد یخچال فریزر 

400 لیتر
 • طول: 120، عرض: 61، ارتفاع: 83 سانتی متر
500 لیتر
 • طول: 150، عرض: 61، ارتفاع: 83 سانتی متر
600 لیتر
 • طول: 160، عرض: 61، ارتفاع: 83 سانتی متر
650 لیتر
 • طول: 165، عرض: 61، ارتفاع: 83 سانتی متر
فریزر بدون برفک خانگی (تک درب و دو درب)
 • طول: 105، عرض: 61، ارتفاع: 83 سانتی متر
فریزر 4 درب استیل
 • طول: 120، عرض: 68 ، ارتفاع: 90 سانتی متر
فریزر ۶ درب استیل
 • طول: 125، عرض: 65، ارتفاع: 90 سانتی متر

در ادامه به معرفی انواع فریزر صندوقی و بررسی مزایا و معایب و مقایسه فریزر ایستاده و صندوقی سردین کالا خواهیم پرداخت.

یخچال فریزر صندوقی

قیمت فریزر صندوقی مغازه

فریزرصندوقی در مدل های مختلف از قبیل فریزر خانگی، فریزر استیل، فریزر هایپری برای کاربردهای گوناگون طراحی و تولید می شوند. وجود فریزر خوابیده صندوقی در مکان هایی مختلف اعم از منازل، فروشگاه های زنجیره ای بزرگ و کوچک، هایپرمارکت ها، سوپرمارکت ها و... برای نگهداری انواع محصولات دسته بندی شده فریزر شده مورد استفاده قرار می گیرند. از فریزر صندوقی بدون برفک خانگی جهت نگهداری از انواع مواد غذایی فریزر شده، مانند سبزی گوشت و مرغ و از فریزر استیل خوابیده برای نگهداری گوشت و مرغ، بستنی و... در دو مدل معمولی و خشک کن طراحی و تولید می شوند. فریزر بستنی سردین کالا در گنجایش های مختلف (300 تا 650 لیتر) طراحی و تولید می شوند، و شما می توانید با توجه به فضای مد نظر خود یکی از مدل ها را انتخاب کنید.

یخچال بستنی کوچک

قیمت فریزر صندوقی 100 لیتری

بعضی از افراد به خاطر کمبود جا ممکن است، نتوانند فریزر مد نظر خود را سفارش دهند. برای افراد برای حل مشکل خود می توانند از فریزر کوچک صندوقی استفاده کنند. فضای داخل یخچال بستنی کوچک برای نگهداری محصولات نسبت به دیگر مدل ها کم تر می باشد، ولی شما به راحتی می توانید در مکان مد نظر خود فریزر کوچک صندوقی قرار دهید. یکی از مزیت هایی این فریزرها این است، که قیمت یخچال بستنی کوچک نسبت به دیگر مدل ها کم تر می باشد.

انواع یخچال صندوقی

 • یخچال صندوقی خانگی (فریزر صندوقی برای منزل)

قیمت یخچال خوابیده خانگی

یخچال صندوقی کوچک خانگی با گنجایش 260 لیتری در دو مدل تک درب و دو درب طراحی و تولید می شوند. یخچال خوابیده خانگی با توجه به ابعادی که دارند، قابلیت استفاده در منزل و یا سوپرمارکت ها و مغازه های کوچک مورد استفاده قرار می گیرند. یخچال فریزر صندوقی خانگی مجهز به قفل و کلید هستند، و مناسب برای نگهداری از انواع مواد غذایی و آزمایشگاهی می باشند. جنس بدنه فریزر خوابیده خانگی از نوع گالوانیزه می باشد، و قابلیت استفاده در هر منطقه ای را با هر شرایط آب و هوایی را دارند. تعداد سبدهای در نظر گرفته شده برای یخچال فریزر زمینی تک درب 5 سبد و برای فريزر صندوقي خانگي 2 سبد بزرگ در نظر گرفته شده است. نوع ترموستات در نظر گرفته شده برای فریزر خانگی صندوقی از نوع مکانیکی می باشد، تا بتوانید دمای داخل یخچال بخواب خانگی را تنظیم و کنترل کنید. قیمت فریزر خانگی با توجه به مدل انتخاب شده، نوع موتور، جنس بدنه، و... تعیین می شود. شما می توانید جهت استعلام قیمت یخچال صندوقی خانگی با کارشناس فروش مجموعه تماس بگیرید، و نسبت به خرید فریزر صندوقی خانگی اقدام کنید.

مشخصات فنی یخچال صندوقی خانگی

مدل
    مشخصات فنی
فریزر تک درب 260 لیتر
 • بدنه: تمام گالوانیزه
 • درب شیشه ای: ندارد
 • موتور: سابکول _امبراکو
 • دمای زیرصفر (بدون برفک)
 • نوع ترموستات: مکانیکی
 • لیتراژ: 260 لیتر
فریزر دو درب 260 لیتر
 • جنس بدنه: تمام گالوانیزه
 • دما: منفی 20 درجه
 • قدرت موتور: 1.3 اسب بخار
 • لیتراژ: 260 لیتر
 • مصرف انرژی: A
 • فریزر صندوقی درب شیشه ای

قیمت یخچال بستنی درب شیشه ای

یخچال بستنی صندوقی در گنجایش های مختلف 300 لیتری، 400 لیتری، 500 لیتری و 650 لیتری تولید می شود، و مناسب جهت فریزر کردن انواع بستنی، محصولات پروتئینی و فراورده های گوشتی می باشد. درب های فریزر صندوقی درب کشویی به صورت محدب و جنس آن از نوع شیشه ی سکوریت نشکن می باشد. جنس بدنه ی یخچال بستنی میهن از ورق گالوانیزه می باشد، و برای جلوگیری از هدر رفت انرژی دارای تزریق فوم پلی اورتان می باشد، و در قسمت زیرین فریزر صندوقی بزرگ و کوچک چهار چرخ تعبیه شده، تا سبب سهولت در جابه جایی آن گردد. نکته ای که حائز اهمیت در مورد یخچال فریزر صندوقی بستنی استفاده از گاز سرد کننده مبرد فریون می باشد. ترموستات فریزر صندوقی بستنی به صورت دیجیتال می باشد، و یخچال بستنی درب شیشه ای دارای برفک زدای دستی می باشد.

انواع یخچال خوابیده بستنی

مدل
    مشخصات فنی

فریزر 400 لیتر

 • جنس بدنه: گالوانیزه
 • دارای 4 عدد سبد
 • موتور: امبراکو برزیلی
 • ترموستات: مکانیکی
 • جنس شیشه: سکوریت نشکن
 • بدون برفک
فریزر 500 لیتر
 • جنس بدنه: گالوانیزه
 • عایق بندی: تزریق فوم پلی یورتان
 • دمای داخلی: زیرصفر
 • دارای 5 عدد سبد
 • موتور امبراکو برزیلی
 • قابلیت شست و شو
 • دارای LED می باشد.
فریزر 650 لیتر
 • جنس بدنه: گالوانیزه
 • جنس درب: شیشه سکوریت نشکن و کشویی
 • موتور: امبراکو برزیلی
 • بدون برفک و دمای زیرصفر
 • دارای 6 عدد سبد
 • قابلیت نصب استیکر
 • فریزر خوابیده استیل

قیمت فریزر صندوقی استیل

فریزر صندوقی طرح قدیم دستگاهی کاربردی برای سوپرمارکت ها، آشپزخانه ها، رستوران و هتل ها، مرغ فروشی ها و... می باشد. با توجه به این که یخچال فریزر خوابیده دمای صفر دارند، می توان از فریزر بستنی قدیمی برای منجمد کردن و حفظ تازگی محصولاتی مانند گوشت، مرغ، ماهی، میگو استفاده کرد. با توجه به این که در طراحی یخچال بستنی قدیمی از بهترین و باکیفیت قطعات استفاده می شود. یخچال خوابیده قابلیت استفاده در تمام شرایط آب و هوایی (شرجی و مرطوب) مورد استفاده قرار می گیرند. قیمت فریزر صندوقی استیل هم با توجه به نوع فریزر (خشک کن و یا معمولی)، تعداد درب، نوع موتور تعیین می شود. یخچال بستنی قدیمی در دو مدل چهار و شش درب طراحی و تولید می شوند. اگر قصد خرید فریزر چهار درب و یا شش درب را ندارید، می توانید فریزر صندوقی دو درب را سفارش دهید.

انواع فریزر استیل خوابیده

مدل
مشخصات فنی
فریزر استیل 4 درب (معمولی)
 • جنس بدنه: تمام استیل
 • عایق بندی: تزریق فوم پلی یورتان
 • موتور: کلترون تایلند
 • قابلیت نصب استیکر: ندارد
فریزر استیل 4 درب (خشک کن)
 • جنس بدنه: تمام استیل
 • عایق بندی: تزریق فوم پلی یورتان
 • قدرت موتور: 3.4 اسب بخار
 • بدون برفک
فریزر استیل شش درب (معمولی)
 • جنس بدنه: استیل ضدزنگ
 • عایق بندی: تزریق فوم پلی یورتان
 • درب شیشه ای: ندارد
 • درب استیل
 • دما: زیرصفر
فریزر استیل شش درب (خشک کن)
 • جنس بدنه: تمام استیل
 • نوع استیل: ضد زنگ
 • موتور: کلترون تایلند
 • دمای زیر صفر
 • مخصوص: پروتئین

بهترین مارک فریزر صندوقی کدام است؟

فرزیرهای خوابیده موجود در بازار با نمونه های مشابه فریزرهای صندوقی خارجی می توانند رقابت کنند. ممکن است، برای شما سوال پیش بیاید، که فریزر صندوقی چه مارکی خوبه؟ 

برای پاسخ به این سوال باید گفت، که بهترین مارک یخچال صندوقی موجود در بازار:

 • فریزر الکترواستیل

فریزر صندوقی بدون برفک الکترواستیل

مشخصات فریزر الکترواستیل 

مارک الکترواستیل
مد محصول ES24-T
رنگ بندی سفید
نام محصول DEEP
کاربری محصول فریزر خانگی
گارانتی 40 ماه
گنجایش 256 لیتر
گرید انرژی A
ارتفاع 101 سانتی متر
پهنا 74 سانتی متر
عمق 97 سانتی متر
بدون برفک نیست
نور LED دارد
کمپرسور ACC ایتالیا
قفل درب دارد
قابلیت کاهش هدر رفت سرما هنگام باز شدن درب دارد
جنس بدنه داخلی آلومینیوم
قابلیت توزیع یکنواخت سرما دارد
جنس ورق کره ای خود رنگ
دسترسی آسان دارد

ابعاد فریزر الکترواستیل

 • فریزر الکترواستیل 250

 1. طول: 1010 میلی متر
 2. عمق: 740 میلی متر
 3. ارتفاع: 970 میلی متر
 • فریزر الکترواستیل ES24T 

 1. طول: 74 میلی متر
 2. عمق: 97 میلی متر
 3. ارتفاع: 101 میلی متر
 • فریزر الکترواستیل مدل الکترو دیپ

 1. طول: 50 میلی متر
 2. عمق: 47 میلی متر
 3. ارتفاع: 82 میلی متر
 • فریزر صندوقی کینو

قیمت فرزیر صندوقی کینو

مشخصات فریزر کینو سایز 1مدل CF 1255

مدل

KINO CF 1255

ساخت

ایران

برق

تک فاز

حجم خالص

280 لیتر

حجم نا خالص

355 لیتر

توان مصرفی

280 وات

برفک زدایی

ندارد (دستی)

قابلیت

تخلیه آب برفک را دارد

کنترل هوشمند

612 SM

ترموستات

مکانیکی (قابل تنظیم)

رنج دمایی

12- / 24- سانتی گراد

ردیف انرژی

A

گاز میرد

R 404 A

شیشه

تک لایه LOWE

مصرف انرژی

4.25

جنس بدنه خارجی

ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک

جنس بدنه داخلی

ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم در برابر ضربه

جنس درب

آلمینیوم پی وی سی PVC

تعداد طبقات (ظروف)

6 طبقه

وزن قابل تحمل هر طبقه

20 کیلو گرم

کندانسور

دارای فن

دارای

ترمو متر

ابعاد خارجی

86*67*126 سانتی متر

ابعاد داخلی

70*53*112 سانتی متر

 • فریزر صندوقی هیمالیا

قیمت فریزر صندوقی هیمالیا

مشخصات فریزر هیمالیا cf275

حجم کل 270 لیتر
وزن 65 کیلوگرم
رتبه مصرف انرژی A
ابعاد

ارتفاع: 82 سانتی متر

عرض: 120 سانتی متر

طول(عمق): 60 سانتی متر

حجم 270 لیتر
قفل کودک دارد
مصرف انرژی A
تعداد کشو 6 عدد
امکان باز شدن درب از هر دو سمت ندارد
 • فریزر صندوقی یخ نوش البرز

قیمت فریزر صندوقی یخ نوش البرز

مشخصات فنی فریزر 300 لیتری یخ نوش البرز

ابعاد 81*65*111 سانتی متر
برق مصرفی 220 ولت (50 هرتز)
وزن 75 کیلو گرم
گنجایش 300 لیتر
تعداد درب 1 عدد
شیشه کشویی دارد
تعداد طبقات 6 عدد
نوع ورق داخلی آلومینیوم برفکی
جنس درب استیل
چرخ دارد
نوع ترموستات مکانیکی
لاستیک دور درب ضدباکتری
میزان دمای برودت 30 درجه 24-13 سانتی گراد
نوع گاز مبرد R134
 • فریزر صندوقی اوگور

قیمت فریزر صندوقی اوگور

مشخصات فنی فریزر اوگور

مشخصات فنی     ویژگی     واحد    
مصرف انرژی 4,90 کیلووات/24 ساعت
محدوده عملیاتی -12 / -22 درجه سانتی گراد
منبع تغذیه 220-240 / 50 V/Hz/Faz
جلد 555 lt
وزن خالص ناخالص 65/81 کیلوگرم
ابعاد داخلی (WxDxH) 708*495*1180 میلی متر
ابعاد خارجی (WxDxH) 1298x615x 949 میلی متر
ابعاد خارجی بسته بندی شده (WxDxH) 1330x 680 x 980 میلی متر
 • قیمت فریزر صندوقی onax

قیمت فریزر صندوقی اونیکس

مشخصات فنی فریزر اونیکس

ابعاد  110*61*83
جنس بدنه گالوانیزه
گنجایش 260 لیتر
دما 22- درجه
قدرت موتور 1.4 اسب 
ترموستات مکانیکی
 • قیمت فریزر صندوقی سامسونگ

قیمت فریزر صندوقی سامسونگ

مشخصات فنی فریزر تک درب سام مدل FZ-C37W

ابعاد ارتفاع 830، عمق 557، عرض 990
جنس بدنه گالوانیزه
گنجایش 249 لیتر
رنگ سفید

قیمت فریزر صندوقی آیسان شرق

مشخصات فنی فریزر آیسان شرق 

جنس بدنه گالوانیزه
عایق بندی تزریق فوم
مصرف انرژی  A
دمای داخلی یخچال زیر صفر
قدرت موتور 3.4 اسب بخار
حجم فریزر 300 لیتر
400 لیتر
500 لیتر
600 لیتر
650 لیتر

ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) 

 

300 110*61*83
400 125*61*83
500 150*61*83
600 160*61*83
650 165*61*83
 • فریزر صندوقی برفاب

فریزر صندوقی برفاب بدون برفک

مشخصات فنی فریزر برفاب مدل CF-220L 

حجم کل - لیتر

170

جریان برق مصرفی (آمپر)

0.5

توان لامپ - وات

1

جرم مبرد - گرم

100

نوع مبرد

R134a

اساس عملکرد

تراکمی

منطقه آب و هوایی

گرمسیری (T)

نوع عایق

پلی اورتان

نوع گاز منبسط کننده عایق

سیکلوپنتان

ظرفیت خنک کنندگی (Kg/24Hr)

8

دمای محیط مناسب عملکرد - سانتی گراد

16-43

گرید مصرف انرژی

A

مصرف انرژی - کیلو وات بر سال

255

میزان صدا - دسیبل

45

وزن خالص - کیلوگرم

47

 ابعاد محصول 

 

طول: 906 میلی متر

عرض: 555 میلی متر

ارتفاع: 840 میلی متر

 • فریزر صندوقی ایستکول

قیمت فریزر صندوقی ایستکول

مشخصات کلی فریزر ایستکول مدل TM-40320

ابعاد  1110*710*860 میلی متر
ظرفیت کل فریزر به لیتر 320 لیتر
رده انرژی  B
تعداد سبد فریزر 5 سبد
جهت باز شدن در به سمت بالا
قفل کودک فریزر دارد
لامپ فریزر دارد
وزن  50 کیلوگرم
دیگر مشخصات
 • جهت باز شدن در از بالا
 • دارای در ثانویه‌ ی شوکیس کشویی شیشه ای
 • دارای دستگیره‌ ی قفل‌ دار
 • دارای لامپ LED
 • دارای ترموستات (تنظیم دما)
 • عمق سرما: 23- درجه‌ ی سانتی‌ گراد
 • کلاس منطقه‌ ای معتدله
 • ورق خود رنگ
 • عایق و فوم حفظ سرما
 • موتور بسیار کم مصرف

بهترین فریزر صندوقی بدون برفک خانگی

قیمت فریزر صندوقی خانگی

مشخصات فنی فریزر خانگی تک درب 260 لیتر

                 ابعاد                  110*61*83 سانتی متر
جنس بدنه گالوانیزه
گنجایش 260 لیتر
دما 22- درجه
قدرت موتور 1.4 اسب 
رنگ بدنه زرشکی،آبی، سفید 
ترموستات مکانیکی

قیمت فریزر صندوقی بدون برفک خانگی

مشخصات فنی فریزر خانگی دو درب 260 لیتر

                 ابعاد                    110*61*83 سانتی متر
جنس بدنه گالوانیزه
گنجایش 260 لیتر
دما 22- درجه
قدرت موتور 1.4 اسب 
رنگ بدنه زرشکی، آبی، سفید 
ترموستات مکانیکی

قیمت یخچال صندوقی خانگی

مشخصات فریزر خانگی 300 لیتر

ابعاد طول: 110 عرض: 55 ارتفاع: 90 سانتی متر
گنجایش  300 لیتر
رنگ  آبی، قرمز
دما  تا 26- درجه
نوع کمپرسور  سابکول (متغیر بنا به موجودی داخل بازار)
کمپرسور  1.4
مدل گاز  R134a
ضخامت  ضخامت فوم دور 6 سانت
ترموستات  دارد
ورق داخلی  آلومینیوم فوم کونیکس
جنس لوله  آلومینیوم به صورت سفارشی از مس نیز ساخته میشود
جنس مواد اولیه  از گالوانیزه رنگ الکترواستاتیک چکشی
ساخت  ایران
موارد اضافه  دارای دو محفظه جداگانه که هر کدام دارای درب و قفل جدا است.

انواع فریزر صندوقی درب کشویی

قیمت یخچال بستنی کوچک

مشخصات فنی فریزر هایپری 100 لیتر

            جنس بدنه                      گالوانیزه         
جنس درب  شیشه
گنجایش 100 لیتر 
نوع عایق  تزریق فوم
درب کشویی
ترموستات  مکانیکی

قیمت فریزر صندوقی کوچک

مشخصات فنی فریزر 150 لیتری

            جنس بدنه             گالوانیزه
عایق بندی تزریق فوم
مصرف انرژی A
دمای داخلی یخچال زیر صفر
قدرت موتور 3.4 اسب بخار
عرض 61 سانتی متر
ارتفاع 83 سانتی متر

بهترین فریزر صندوقی بدون برفک

مشخصات فنی فریزر 200 لیتری

          جنس بدنه              گالوانیزه
عایق بندی تزریق فوم
مصرف انرژی A
دمای داخلی یخچال زیر صفر
قدرت موتور 3.4 اسب بخار
عرض 61 سانتی متر
ارتفاع 83 سانتی متر

قیمت یخچال فریزر بستنی

مشخصات فنی فریزر هایپری 300 لیتر

            جنس بدنه                       گالوانیزه        
جنس درب  شیشه
گنجایش 300 لیتر 
نوع عایق  تزریق فوم
درب کشویی
ترموستات  مکانیکی

 قیمت یخچال بستنی صندوقی

مشخصات فنی فریزر 350 لیتری

               جنس بدنه                گالوانیزه
عایق بندی تزریق فوم
مصرف انرژی A
دمای داخلی یخچال زیر صفر
قدرت موتور 3.4 اسب بخار
عرض 61 سانتی متر
ارتفاع 83 سانتی متر

قیمت فریزر صندوقی 400 لیتری

مشخصات فنی فریزر هایپری 400 لیتر

           جنس بدنه                    گالوانیزه        
جنس درب  شیشه
گنجایش 400 لیتر 
نوع عایق  تزریق فوم
درب کشویی
ترموستات  مکانیکی
 • فریزر 500 لیتر

لیست قیمت یخچال بستنی

مشخصات فنی فریزر هایپری 500 لیتر

            جنس بدنه                    گالوانیزه        
جنس درب  شیشه
گنجایش 500 لیتر 
نوع عایق  تزریق فوم
درب کشویی
ترموستات  مکانیکی
 • فریزر 600 لیتر

یخچال فریزر صندوقی بدون برفک

مشخصات فنی فریزر 600 لیتری

               جنس بدنه                گالوانیزه
عایق بندی تزریق فوم
مصرف انرژی A
دمای داخلی یخچال زیر صفر
قدرت موتور 3.4 اسب بخار
عرض 61 سانتی متر
ارتفاع 83 سانتی متر

قیمت فریزر صندوقی درب کشویی

مشخصات فنی فریزر هایپری 650 لیتر

           جنس بدنه                      گالوانیزه         
جنس درب  شیشه
گنجایش 650 لیتر 
نوع عایق  تزریق فوم
درب کشویی
ترموستات  مکانیکی

قیمت یخچال خوابیده بستنی

مشخصات فنی فریزر 800 لیتری

               جنس بدنه                گالوانیزه همراه با پوشش رنگ الکترواستاتیک
عایق بندی تزریق فوم
مصرف انرژی A
دمای داخلی یخچال زیر صفر
قدرت موتور 3.4 اسب بخار
عرض 61 سانتی متر
ارتفاع 83 سانتی متر

انواع فریزر استیل طرح قدیم

قیمت فریزر صندوقی چهار درب استیل

مشخصات فنی فریزر طرح قدیم چهار درب

           ابعاد               

125*61*83 سانتی متر

جنس بدنه تمام استیل 
درب  منگتی 
عایق  تزریق فوم

قیمت فریزر صندوقی استیل شش درب

مشخصات فنی فریزر طرح قدیم شش درب

              ابعاد              90*68*185 سانتی متر
جنس  استیل استنلس
عایق بندی تزریق فوم پلی یورتان
درب  مگنتی
قدرت موتور       1 اسب بخار
موتور کلترون تایلند

فریزر صندوقی کم مصرف

فریزر صندوقی بهتر است یا ایستاده؟

 • ظاهر فریزر

از بزرگترین تفاوت‌ های این دو فریزر در ظاهر این دو فریزر است. در مدل های صندوقی یک درب در بالای فریزر وجود دارد، که زمانی که می خواهیم از فریزر استفاده کنیم، حتماً باید آن را بلند کنید. هم چنین از نظر عرضی فضای زیادی اشغال کرده، و مناسب برای مکان هایی هستند، که فضایی بزرگی دارند.

اما فریزرهای ایستاده در مکان هایی که هم فضا و هم ارتفاع استاندارد دارند، مناسب هستند. فریزرهای ایستاده که یک درب از جلو دارند، معمولاً در رنگ‌های سفید یا استیل تولید می‌شوند، و فضای کم تری اشغال می‌کنند.

 • اندازه فریزر

هر دو سبک فریزرها به طور کلی در اندازه‌ های 5 تا 25 فوت مکعب تولید می‌شوند، اما در مدل‌ های صندوقی و ایستاده، اختلاف ظرفیت وجود دارد. یکی از دلایلی که بیشتر افراد را به خریدن یک فریزر مستقل تشویق می‌ کند، کم بودن فضای فریزر یخچال آن هاست.

به همین دلیل مشخصه‌ ی اندازه و ظرفیت فریزر اهمیت بسیاری دارد. قبل از اقدام برای خرید فریزر مناسب، باید حجم مواد غذایی و سایز فریزر مورد نیاز خود را بدانید، تا بتوانید فریزری با اندازه مناسب تهیه کنید.

 • سر و صدای فریزر

صدای فریزرها از مهم‌ ترین تفاوت‌ های فریزر های ایستاده و صندوقی محسوب می شود. فریزرهای صندوقی که سیستم یخ زدایی دستی هستند، سر و صدای کم تری نسبت به فریزرهای ایستاده دارند. با این حال، اگر یخچال صندوقی یک کمپرسور قدرتمند و پرسرعت داشته باشد، ممکن است، ایجاد سر و صدا کند. هم چنین ممکن است، صدا انبساط و انقباض طبیعی آستر برای شما آزار دهنده باشد.

خاموش و روشن شدن سیستم برفک زدایی خودکار در فریزهای ایستاده سر و صدای زیادی تولید می‌کند. کمپرسور این فریزرها نیز صداهای ناگهانی و بلندی ایجاد می‌کنند. هنگام تصمیم‌ گیری برای خریدن یک فریزر ایستاده، فاکتور پر سر و صدایی را در نظر بگیرید.

 • طول عمر فریزر

طول عمر یخچال صندوقی با سیستم یخ زدایی به خاطر این که اجزای کم تری نسبت به فریزرهای ایستاده دارند، عمر طولانی تری دارند. اما فریزرهای ایستاده همان طور که به خاطر داشتن یخ شکن خودکار اجزای داخلی بیشتر و در نتیجه طول عمر کم تری دارند. فریزرهای صندوقی و ایستاده به طور معمول بین 10 تا 14 سال دوام بیاورند.

خط تولید فریزر صندوقی سردین کالا

یخچال فریزر بستنی

لیست قیمت یخچال بستنی

قیمت بهترین مارک فریزر صندوقی خانگی

فریزر صندوقی خوابیده

خرید آنلاین فریزر صندوقی

فریزر صندوقی کم مصرف

قیمت فریزر صندوقی شیشه ای

مرکز فروش فریزر صندوقی در تهران

قیمت یخچال خوابیده

فریزر صندوقی درب کشویی


سوالی دارید؟ بپرسید...

Loading...
(اختیاری)
 • فیروزان مقیمی
  با سلام فرق بین ساختار فریزر خانگی و فروشگاهی چیست؟
  • مدیر سایت

   سلام. تفاوتی خاصی بین یخچال بستنی فروشگاهی و فریزر صندوقی بدون برفک خانگی وجود ندارد. تنها تفاوتی که بین آن ها وجود دارد، این است، که در ابعاد کوچک تر و در دمای کمتر از فروشگاهی تولید می شوند.

 • سامان مخلصی
  وقت بخیر آیا گنجایش فریزرهای صندوقی بیشتر است یا فریزر تک درب ایستاده؟
  • مدیر سایت

   سلام. یخچال صندوقی به مراتب بزرگ تر و گنجایش بیشتری نسبت به فریزر ایستاده فروشگاهی تک درب دارد.

 • مرتضی امیروقت
  سلام آیا برای یخچال های بستنی گاز 404 هم میزنید؟
  • مدیر سایت

   سلام. فقط قیمت یخچال فریزر صندوقی تغییر می کند.

 • مهران روزبه
  وقت بخیر آیا فریزرهای خوابیده فروشگاهی در لیتراژ کوچک 200 الی 300 تولید میشود؟
  • مدیر سایت

   سلام. فریزر صندوقی کوچک 200 لیتری در مجموعه ی ما تولید نمی شود، ولی برندهای دیگر تولید کننده این لیتراژها می باشد.

    

 • فرشید محمدی
  با سلام آیا فریزر های طرح قدیم استیل به صورت دو درب هم تولید میشود؟
  • مدیر سایت

   سلام. بله

 • مژگان مرحمتی
  سلام آیا دمای فریزر های خانگی به قدری خوب هست که سبزی و انواع مواد غذایی را کامل یخ بزند؟
  • مدیر سایت

   سلام. یخچال صندوقی خانگی تا دمای 18- درجه ی سانتی گراد را ساپورت می کند، و کاملاً فریز می شود.

 • شهاب انصافی
  وقت بخیر آیا فریزر صندوقی استیل ترموستات دار هستند؟
  • مدیر سایت

   سلام. فریزر خوابیده استیل برای تنظیم و کنترل دما مجهز به ترموستات هستند.

 • مجید رودبردی
  باسلام آیا فریزر استیل طرح قدیم برای مرغ، ماهی و گوشت هم مناسب است؟
  • مدیر سایت

   سلام. بله برای پروتئین مناسب است، ولی فریزر استیل خشک کن برای نگهداری گوشت مناسب نیست.

 • مجتبی غلامی
  وقت بخیر مدت زمان نگهداری مواد غذای در فریزهای خانگی چقدر است؟
  • مدیر سایت

   سلام. فریزر صندوقی خانگی قابلیت نگهداری محصولات مختلف را تا دوماه مواد را دارد.

 • المیرا حسن زاده
  سلام وقت بخیر فریزر صندوقی طرح قدیم چه مزیتی نسیت به فریزر خانگی ۲۶۰لیتری دارد؟
  • مدیر سایت

   سلام.

   یخچال های طرح قدیم با بدنه استیل تولید می شوند، و لوله کشی مسی و قدرت کمپرسور موتورهای این فریزرها نسبت به فریزرهای خانگی به مراتب بیشتر است، و همین امر موجب می‌ شود، مواد غذایی در مدت زمان کمتر فریزر شوند، و حجم نگهداری فریزرهای طرح قدیم بیشتر از فریزرهای خانگی 260 لیتری است.

 • حمیرا مقدم
  سلام فریزر خانگی ۳۰۰لیتری بدون برفک هستند
  • مدیر سایت

   سلام، به درخواست مشتری به صورت بدون برفک تولید می شوند.

 • احمد طباطبایی
  سلام خسته نباشید برای فریزرهای ۴۰۰لیتری چه نوع موتور و از چه برندی استفاده شده
  • مدیر سایت

   سلام، موتور امبراکو برزیل با قدرت کمپرسور 1.4
    

 • رسولی
  سلام در فریزرخانگی ۲۶۰لیتری چند کیلو مرغ میتونم نگهداری کنم !
  • مدیر سایت

   100 تا 150 کیلو
    

 • شکیبا مقدم
  سلام و وقت بخیر فریزر صندوقی ۶۵۰لیتری رو میشه با این حجم از گنجایش اما در ابعاد کوچک تر تولید کنید؟
  • مدیر سایت

   سلام، خیر هر لیتراژ ابعاد استانداری دارد.
    

تماس بگیرید